Allasveden testisarja

Allasveden vapaan kloorin ja pH:n tarkistamiseen käytetään testisarjaa. Jotkut testisarjat mittaavat myös kokonaiskloorin, kokonaisalkaliteetin, kalsiumin kovuuden ja syanuurihapon.

 

DPD-testisarjasta on saatavana manuaalinen versio, jossa testivettä verrataan väriasteikolla, ja fotometrinen versio, jossa arvo näytetään digitaalisesti kahden desimaalin tarkkuudella.

 

Jokainen testipakkaus toimitetaan testitablettien kanssa seuraavasti:

  • DPD nro 1 mittaa vapaata klooria
  • DPD nro 3 mittaa kokonaiskloorin
  • Fenolipunainen mittaa pH:ta

 

Jos klooripitoisuus on yli 6 ppm (mg/l), testivesi valkaistaan. Tulos voi sitten osoittaa, että altaassa ei ole klooria. Jos epäilet tätä, voit laimentaa testiveden tavallisella vesijohtovedellä.

 

Vältä testitablettien koskettamista sormillasi, sillä se voi aiheuttaa virheellisiä tuloksia.

Tarkkojen lukemien saamiseksi on tärkeää, että sinulla on hyvä mittauslaite.